Lybrae op LinkedIn Lybrae op Instagram
search

LYBRAE 

Lybrae is opgericht in 2002 en uitgegroeid tot een onafhankelijk projectconsultancy- en adviesbureau met meer dan 250 consultants en ruim 100 opdrachtgevers. Wij ontzorgen overheden en het bedrijfsleven en bieden oplossingen bij technische, beleidsmatige en juridische vraagstukken. Wij zijn actief binnen de vakgebieden bouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek,  milieu en bestuursrecht.

Lybrae leading brains zet kennis in met daadkracht. Hierin is Lybrae leidend. De consultant van nu is in het bezit van hoogstaande kennis in combinatie met een eigentijdse vorm van leiderschap, is ambitieus en gaat altijd voor het beste resultaat. Dit delen we met elkaar onder de naam: Lybrae, leading brains.

Lybrae Nederland

Lybrae en Omgevingsdienst Nederland vormen samen Lybrae Nederland. Gezamenlijk voorzien we opdrachtgevers van kennis, capaciteit en daadkracht. Daarin zijn we leidend en daar zijn we trots op. Dit resulteert in een unieke combinatie van advies, opleidingen en projectdetachering. Dat maakt ons leading binnen het fysieke en juridische domein bij overheden.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Ondernemen betekent voor ons ook onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen we in de vorm van sponsoring, sociaal ondernemen en aandacht voor het milieu.

/ Sponsoring en sport

We dragen bij aan de prestaties van talenten en ambitieuze sporters en willen ze in de gelegenheid stellen om de beste prestaties neer te zetten. Door sponsoring streven we er niet alleen naar om toptalent en topsporters te steunen, maar dragen we ook bij aan het bevorderen van de sportparticipatie onder jongeren, ouderen en sociaal zwakkeren. Zo houden we sport toegankelijk voor iedereen.

/ Inkoop en social return

We vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Daarom investeren we bij Lybrae in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens doen we dit door onze kantoorartikelen en kerst- en relatiegeschenken in te kopen bij organisaties die werken met deze doelgroep.

/ Oog voor milieu

We investeren niet alleen in mensen, maar ook in het zorgvuldig omgaan met het milieu. We vinden het belangrijk bewust met het milieu om te gaan en zijn daarom altijd op zoek naar verbeteringen in onze werkwijze voor een zo minimaal mogelijke milieubelasting. Dit uit zich in het bewuster omgaan met energie, papier, afval en het vervoer. Tevens doneren we jaarlijks een bedrag aan natuur- en milieuorganisaties.

Urenregistratie Bel me terug Stuur ons een e-mail Werknemersloket