Lybrae op LinkedIn Lybrae op Instagram
Menu

Medewerker Bouw en Woningtoezicht

Beschrijving

Een van onze opdrachtgevers is op zoek naar een medewerker Bouw en Woningtoezicht. De medewerker maakt deel uit van het taakveld Bouw- en woningtoezicht. Binnen dat taakveld functioneren 5 medewerkers, waarvan, inclusief de gezochte medewerker, drie technische medewerkers. Die technisch medewerkers zijn allround, kunnen elkaar onderling vervangen, maar hebben desalniettemin wel eigen expertises. De medewerkers hebben ieder een eigen takenpakket.
De functionaris die zij zoeken is een beleidsadviseur Bouw- en woningtoezicht / constructeur, die goed
thuis is in constructieberekeningen.
De functionaris heeft een brede interesse op het gebied van bouwen en wonen en heeft enige jaren,
bij voorkeur gemeentelijke, ervaring. Het daadwerkelijk kunnen toetsen van constructieberekeningen
en EPC- berekeningen is noodzakelijk.
Wat houdt de functie in?
Op hoofdlijnen:
1. toetst aanvragen in het kader van bouw wet- en regelgeving en adviseert hierover aan
afdelingsleiding en bestuur;
2. controleert aangeleverde gegevens en technische tekeningen en berekeningen /
constructieberekeningen, EPC- berekeningen, houdt daar toezicht op en adviseert hierover aan
afdelingsleiding en bestuur;
3. houdt toezicht tijdens en na de bouw op basis van verleende vergunningen, controleert
periodiek op de naleving van bouwregelgeving en vergunningsvoorwaarden en voert controles
uit in het kader van handhaving;
4. Preventief en repressief controle/toezicht op evenementen;
5. Bouwtechnische advisering gemeentelijke projecten;
6. adviseert in voorkomende gevallen het bestuur over beleidsmatige aangelegenheden die zijn
takenpakket betreffen en verstrekt aan derden informatie over bouw- en regelgeving;
7. verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Functie eisen

- Aanvullende opleiding ambtenaar BWT II;
- Aanvullende cursussen/opleidingen op het eigen taakveld, zoals opleidingen Eurocode 0, 1, 2,
3, 5, 6, 7, externe veiligheid, brandveiligheid, asbest
- Kennis van het toetsen van constructieberekeningen en EPC- berekeningen is een pré.
- 2 - 3 (relevante) ervaringsjaren bij de gemeentelijke overheid;
- Kennis van de applicaties Corsa, PowerForms en TechnoSoft strekt tot de aanbeveling;
- Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn,
resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, visie, omgevingsbewustzijn, verzamelen van
informatie, samenwerken.

Ons aanbod

-

Details

Vacaturenummer
010101.A018.A01
Regio
Limburg
Vakgebied
Bouwkunde
Contactpersoon
Nancy Simons
06-81690435
Vestiging
Lybrae Maastricht
Terug naar overzicht Solliciteer
Urenregistratie Bel me terug Stuur ons een e-mail