Lybrae op LinkedIn Lybrae op Instagram
search

Wie handelt vanuit passie heeft geen werk maar een leven!

Mijn naam is Jan Knol en de titel die je hierboven gelezen hebt is mijn mantra. In deze blog lees je over mijn
carrière bij Lybrae, over wat mijn werk bijzonder maakt, hoe mijn werk vanuit mijn mancave plaatsvindt en waar
ik nu alweer naar uitkijk, als we straks weer gewoon aan het werk kunnen.

Onderdeel van de Lybrae familie sinds 2015
Mijn kennismaking met Lybrae vond plaats in 2015 toen ik nog werkzaam was bij de RUD Zeeland als
toezichthouder milieu. In maart 2015 werd ik gebeld door Lybrae Eindhoven en uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. Dat gesprek verliep goed en gaf mij toen direct het gevoel dat ik mij wilde verbinden
aan Lybrae waardoor ik op 1 juli 2015 in dienst trad. Sinds ik werk voor Lybrae Eindhoven bij Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant, en dat is al vanaf juli 2015, zijn de contacten met de collega’s van het Lybrae kantoor
Eindhoven warm. Met name met Bas Coppelmans, mijn accountmanager, heb ik vaak contact. Hij is voor mij
als Rotterdammer en Feyenoorder, mijn steun en toeverlaat in het Brabantse.

Een grote familie waar respect en betrokkenheid de kernwaarden zijn
De reden dat ik gekozen heb voor Lybrae en niet voor de RUD Zeeland was de uitdaging die Lybrae mij kon
bieden én een mooi salaris. Lybrae gaf mij ook het gevoel dat ik in een warm nest terecht kwam. Een grote
familie waar respect en betrokkenheid de kernwaarden zijn.
Daarnaast geeft Lybrae mij de mogelijkheid om mee te praten over bedrijfsontwikkelingen, deelnemen aan
bijeenkomsten en het volgen van cursussen. Ik heb recent de masterclass Energie van Omgevingsdienst
Nederland (zusterbedrijf van Lybrae) mogen volgen en op dit moment volg ik de masterclass Omgevingswet bij
Omgevingsdienst Nederland. Door uitstel van de nieuwe omgevingswet als gevolg van de coronacrisis is deze
masterclass helaas onhold gezet. Dit geldt ook voor de colleges Bedrijfskunde Agribusiness, die ik volg aan de
Nijenrode Business University.

Hoe mijn werkdag eruit ziet
Mijn dagelijkse werk bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (afgekort: Odzob) bestaat uit het bezoeken van met
name complexe agrarische bedrijven, waaronder veel IPPC-bedrijven. Ik werk dan drie dagen in Eindhoven met
twee overnachtingen in een geweldige B&B te Lierop. De andere twee dagen werk ik thuis vanuit mijn eigen
mancave.

 mancave-totaal.png

De controles die worden uitgevoerd bij de agrarische bedrijven zijn vaak combicontroles, wat inhoudt dat wordt
gecontroleerd op de voor het bedrijf geldende wet- en regelgeving van o.a. de Wabo, wet milieubeheer, wet
bodembescherming en de wet natuurbescherming. Voordat we op bezoek gaan worden de controles
voorbereid. Dit betekent dossieronderzoek doen bij gemeente of vanuit de registraties in de Odzobprogramma’s. Vervolgens maak ik een afspraak met de ondernemer voor het uit te voeren bedrijfsbezoek.
Tijdens dit bezoek worden met de ondernemer de zaken besproken die van belang zijn voor de uiteindelijke
rapportage.

Deze bezoeken zijn geen dag hetzelfde. De agrarische ondernemers hebben de laatste tijd veel voor hun kiezen
gehad en dat willen ze nog wel eens uitten richting de toezichthouder. Denk hierbij o.a. aan de stikstofcrisis,
inkrimping van de agrarische sector, bedrijven die op 1 januari 2020 moeten stoppen omdat ze hebben meegedaan
aan de Stoppersregeling intensieve veehouderij (gedoogbeleid voor bedrijven die niet konden voldoen aan
de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting). Bij veel agrarische bedrijven staat het water aan de lippen
en dat laten ze wel eens blijken. Je zit aan de keukentafel en je hoort de problematiek waarmee het agrarisch
bedrijf mee te maken heeft.

Wat het werk bijzonder maakt
In mijn werk krijg je regelmatig te maken met verschillende emoties. Daar moet je wel sterk voor in je schoenen
staan. Je komt wel eens zeer schrijnende gevallen tegen die een andere oplossing wensen, dan feitelijk gewenst
is vanuit de geldende wet- en regelgeving. Dan is het juist van belang om ook het luisterend oor te zijn. Mijn ervaring
is dat je met het tonen van empathie, eerlijkheid en oprechtheid de agrarische ondernemer in beweging
kan krijgen.

Na afloop van een bedrijfsbezoek wordt een rapportage en een brief opgesteld die aan de ondernemer wordt
verstuurd. Daarbij kan het voorkomen dat er nog een hercontrole moet plaatsvinden of dat er juridisch en/of
strafrechtelijk moet worden opgetreden vanwege een bepaalde score in het LHS (Landelijke Handhaving Strategie). Dat maakt het werk als agrarisch toezichthouder juist zo interessant.

Fulltime werken vanuit mijn mancave
Nu met de Coronacrisis werk ik veel vanuit huis. Het kantoor van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant laat het nu niet toe om een volle bezetting te hebben. Vanuit het management van de Odzob is dat ook niet gewenst. Thuis heb ik een prima werkkamer waar ik al mijn werk kan uitwerken en kan voorbereiden. De bedrijfsbezoeken worden zo ingepland dat ik niet voor één bedrijf op en neer hoef. Ik kan dit zo nog wel even volhouden al moet ik wel zeggen dat ik de collega’s mis. Mooi is dat enkele collega’s van de Odzob mij hebben opgezocht in het Zeeuwse voor een strandwandeling. Verder worden de contacten gelukkig gecompenseerd door te face-timen of via Microsoft Teams met elkaar in contact te staan. Het is wel surrogaat maar beter iets dan niets!

mancave-1.png

Werkplek bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Urenregistratie Bel me terug Stuur ons een e-mail Werknemerloket