Kennis en capaciteit in balans


X

Uw op- en aanmerkingen worden gebruikt om deze pagina en onze website verder te optimaliseren.

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Binnen het terrein van ruimtelijke ordening leveren onze consultants technische, beleidsmatige en juridische kennis en capaciteit op het gebied van:

  • omgevingsvergunningen
  • planologie
  • stedenbouw
  • plattelandsontwikkeling
  • planeconomie
  • geo informatie, basisregistraties, digitale Wro en Wabo
  • juridische advisering

Voor meer informatie over specifieke expertises kunt u contact opnemen met één van onze kantoren of via onze Direct Live Contact button direct contact leggen met één van onze medewerkers.


LinkedIn ISO 9001