Kennis en capaciteit in balans


X

Uw op- en aanmerkingen worden gebruikt om deze pagina en onze website verder te optimaliseren.

Civiele techniek

Civiele techniek

Binnen het werkveld van civiele techniek leveren onze consultants technische, beleidsmatige en juridische kennis en expertise op het gebied van:

  • droge en natte infra
  • ondergrondse infra en rioleringen
  • groenvoorziening en cultuurtechniek
  • beheer en onderhoud
  • verkeer en vervoer
  • juridische advisering, vergunningen en aanbestedingen
  • omgevingsmanagement

Voor meer informatie over specifieke expertises kunt u contact opnemen met één van onze kantoren of via onze Direct Live Contact button direct contact leggen met één van onze medewerkers.


LinkedIn ISO 9001